FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 2

WYNAJEM MASZYN BUDOWLANYCH1

NAPRAWA ŁYŻEK I SZALUNKÓW
Naszymi Klientami są jednostki lokalnej i regionalnej administracji państwowej realizujące kompleksowe inwestycje budowy infrastruktury wod-kan. dla obszarów miejskich i gminnych oraz podmioty gospodarcze.

 
Wynajmujemy profesjonalne systemy zabezpieczania ścian wykopów firm Emund +Staudinger i Krings Verbau , których magazyn w Polsce znajduje się na terenie naszej firmy.


Zakres działalności:Główny profil działalności Spółki to branża inżynieryjna.
Zajmujemy się przede wszystkim wykonywaniem robót budowlano-montażowych związanych z tworzeniem infrastruktury sieci kanalizacyjnych i wodociągowych terenów pod budownictwo oraz rozbudową istniejącej infrastruktury  miast i gmin.
W sposób kompleksowy realizujemy inwestycje pełniąc funkcje zarówno wykonawcy generalnego w zakresie robót inżynieryjnych , jak i podwykonawcy w zakresie ściśle określonych zadań wykorzystując do tych celów wykwalifikowaną kadrę menadżerską i techniczną.
Posiadane doświadczenia i profesjonalna kadra oraz rzetelność i sumienność połączona z terminowością pozwala zapewnić nam wysoką jakość wykonywanych robót ,a przede wszystkim daje nam stabilną pozycję w dziedzinie wykonawstwa:

  • - sieci i przyłączy wodociągowych
  • - sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej
  • - sieci kanalizacji teletechnicznych
  • - przepompowni ścieków
  • - oczyszczalni i podczyszczalni ścieków

UWAGA!!!

W OKRESIE ZIMOWYM OFERUJEMY USŁUGI ODŚNIEŻANIA TERENU KOPARKO-ŁADOWARKĄ , WRAZ Z WYWOZEM ŚNIEGU SAMOCHODAMI CIĘŻAROWYMI

Dodatkowo oprócz działalności podstawowej w zakresie realizacji budownictwa inżynieryjnego prowadzimy również wynajem sprzętu budowlanego oferując przede wszystkim: wynajem profesjonalnych systemów zabezpieczania ścian wykopów firm Emund +Staudinger i Krings Verbau , których magazyn w Polsce znajduje się na terenie naszej firmy.© 2008 Hydroland i Hydroinstal Sp z o.o.